A Selye János Egyetem Tanárképző Karán 2005 szeptemberében alakult meg a Történem tanszék. A tanszék elsődleges feladata történelem szakos tanárok képzése, amely a következő szakokkal szabadon választható párosításban történik: magyar nyelv és irodalom; szlovák nyelv és irodalom; matematika, informatika; katechetika, angol nyelv; német nyelv. A Történelem Tanszék a bolognai rendszerrel összhangban baccalaureátusi (bc.) és magiszteri (mgr.) szintű képzést nyújt hallgatóinak.

A tanszék a tanárképző kar küldetésével összhangban elsősorban a pedagógusi pályára készíti fel a hallgatókat, de az itt megszerezhető tudás más szakterületeken (tudományos kutatói pálya, muzeológia, kultúraszervezés, újságírás stb.) is kitűnően hasznosítható.

A SJE Tanárképző Karának Történelem tanszéke az univerzális történelmi tudásanyag mellett külön hangsúlyt helyez a közép-európai régió, a nemzeti kisebbségek s ezen belül a szlovákiai magyarok történetére. A tanszék mellett folyó tudományos-kutatói munka célterületeit is elsősorban Közép-Európa új- és legújabb kori története, Csehszlovákia története és a szlovákiai magyarok története jelenti.