A SJE TK történelem alapképzés (bc, ba) szak képzési struktúrája és főbb tantárgyai:

  1. Alapozó képzés főbb tantárgyai:

Bevezetés a történettudományba; Történeti földrajz, Történelmi segédtudományok, Történeti demográfia

  1. kronologikus törzsanyag főbb tantárgyai:

Az őskor és ókor története, A középkor egyetemes története I. II., Újkori egyetemes történet I., II., III., A huszadik század egyetemes története, Magyarország és népeinek története I., II., III., Szlovákia története 1918-1945, Szlovákia története 1945-től napjainkig, Modern nemzetek születése a 18-19. században, A holokauszt története, A második világháború története

  1. Módszertani tantárgyak:

A történelemtanítás módszertana, Pedagógiai gyakorlat

  1. választható és kiegészítő tantárgyak:

Az európai művelődés története 1000–1600, Bevezetés a vallástörténetbe, Regionális történelem, Az 1848-49-es szabadságharc története, Európa perifériája a koraújkorban, Civilizációs változások az újkorban