A SJE TK történelem mesterképzés (Ma, Mgr.) szak képzési struktúrája és főbb tantárgyai:

  1. a törzsanyag főbb tantárgyai:

A szlovák nemzeti mozgalom története, Közép-Kelet-Európa története 1849–1945, A szlovákiai magyarok története, Magyarország és a magyarok története 1918 után, A XX. század diktatúrái, Az európai integráció története

  1. Módszertani tantárgyak:

Történelemdidaktika, A gyakorlati tanítás szemináriuma, Pedagógiai gyakorlat

  1. választható és kiegészítő tantárgyak:

A szlovák-magyar kapcsolatok története, Magyar és nem magyar kisebbségek Európában 1918 után, Mindennapi élet a huszadik század második felében