Simon Attila (szerk.): Olvasókönyv a szlovákiai magyarok történetéhez

Soňa Gabzdilová – Attila Simon: Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu

Acta Historica Danubiensia 2007